ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. A nyilatkozat célja

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a porckorong.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.


2. Adatkezelő megnevezése

Név: Gerincszerviz Kft.

Székhely: 1031 Bp. Varsa u. 5

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-173809

Adószám: 23172096-1-41

Közösségi adószám : -

Email cím: info@porckorong.hu

Telefonszám: 20 3873874


3. A kezelt személyes adatok köre:

3.1 Email tanfolyam: nevet és email címet kérünk be a feliratkozóktól, akiknek egy több részes email sorozatot küldünk, melyben egy porckorongsérv prevenciós ingyenes tanfolyam található. ( A képzés nem helyettesíti az orvosi diagnózist, kivizsgálást és kezelést, hanem hasznos információkat ad porckorongsérv prevenciós kérdésekben – helyes ergonómia, emelés technikái, a kezelések hatásmechanizmusa. Fontos, hogy a feliratkozó minden információt az orvosi kezelés mellett használja! A feliratkozással a felhasználó garantálja ennek betartását. A sorozatra való feliratkozással a felhasználó hozzájárul, hogy hasznos tartalmakat, az új videóinkról szóló értesítéseket, rendezvényeinkről való értesítést, témába vágó marketinganyagot küldjünk számára.)

3.2 Könyvrendelés:az információs termék vásárlóitól nevet, email címet, esetleg telefonszám, szállítási és számlázási címet kérünk be.

Az feliratkozók és a megrendelők adatait biztonságos körülmények között tároljuk, semmilyen körülmények között nem adjuk ki másnak. Ez alól egyedül a rendőrség, adóhatóság és egyéb hivatalok ellenőrzése esetén teszünk kivételt. A feliratkozó/ vásárló ezt a feliratkozásával tudomásul veszi.

3.3 Gerinc Shop: A gerinc shop ebook és DVD terméke esetén a fenti szabályok érvényesek. Az ergonómiai kiegészítők ( ékpárna, hengerpárna, autós deréktámasz, teljes megoldás csomag) a partnerünk, a BenergoErgonomicsKft. termékei. A Gerincszerviz Kft a porckorong.hu weboldalon közvetítőként működik, így a megrendelők által megadott adatokat ( név, email cím, számlázási, szállítási cím, telefonszám, megjegyzés) továbbítja a BenergoErgonomicsKft.-nek, akik adatkezelési irányelvei és általános szerződési feltételei itt találhatók:
http://www.gerincbolt.hu/aszf
Az ergonómiai kiegészítők megrendelésekor a vásárló a BenergoErgonomicsKft.-vel köt vásárlási szerződést.

3.4 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.


4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a porckorong.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.


5. Az adatkezelés időtartama

5.1 A regisztráció és a porckorong.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók törléséig tart.

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.


6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A porckorong.huinternetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

6.2 A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.


7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1031. Bp. Varsa u. 5

Email: info@porckorong.hu

7.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.


8. Hírlevelek

8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.


9. Záró rendelkezések

9.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a porckorong.huweboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.